OMSHANTI TEAM

Mireia Castellsagué

CODIRECTORA FORMACIÓ
VERTICALS / ACROYOGA

Apassionada per compartir ioga, ioga i acro per a nens i famílies, massatge tailandès, AcroYoga i Acrodance per tot el món.

Va començar a practicar ioga quan tenia 21 anys. Professora de ioga certificada per Escola de ioga i Andrei Ram ara està seguint els ensenyaments de Dharma Mittra i Andrei. Professora de AcroYoga Nivell 2 i practicant de massatge tailandès amb Krishna Takis i Pau Castellsagué. Mestra en educació especial amb postgrau en pedagogia Waldorf i mestra de ioga per nens formada amb Micheline Flak, EURYE.

Ha estat impartint classes de ioga per a adults i nens des de 2005. Oferint formacions per a professors de ioga per a nens des de 2010, de AcroYoga en Família des 2016, ha format part de l’equip de facilitadors de formació de professors de AcroYoga International des de 2015 i oferint formació per a professors de ioga des de 2018.

Cofundadora de Omshanti Ioga Studio, Barcelona Yoga Conference, Barcelona Acrobatic Convention, Festival AcroYoga Barcelona i Formació de Ioga Omshanti.

Pau Castellsagué

COFUNDADOR D’OMSHANTI
MASSATGE TAILANDÈS I ACROYOGA
FUNDADOR THAI MASSAGE ACADEMY

Un viatge familiar a l‘Índia, l’any 2005, ho va començar tot. Vaig deixar la meva carrera com a periodista esportiu de ràdio i juntament amb el meu germà Wari i la meva germana Mireia vam posar en marxa el Centre de Ioga Omshanti (2006) i, més tard, la Barcelona Yoga Conference (2011).

El camí es va omplir de Ioga, AcroYoga i aviat el Massatge Tailandès va aparèixer i em va robar el cor. Durant l‘última dècada he viatjat per tot el món compartint aquest art, inspirat pels professors de la Sunshine Network. Laurino Bertelli, i la seva dedicació a la meditació Vipassana, els visionaris fundadors d’OsteoThai David Lutt i Arno L‘Hermitte, i l’esperit de la Sangha, la generositat i l’alegria de Takis i Kerys a la Sunshine House Grècia.

Després de cursar 5 anys i graduar-me en Osteopatia a SICO (Suïssa), sota la tutoria de Phillipe Druelle, la missió és molt clara… crear una plataforma global, la Thai Massage Academy , i aprofundir en aquesta fusió màgica entre el Thai Yoga Massage. i l´Osteopatia.

Wari Om

COFUNDADOR D’OMSHANTI
FOTÒGRAF I CINEMATÒGRAF DE IOGA

Viatja per tot el món compartint la llum del Ioga.

Practicant de ioga i professor certificat. Dirigint Omshanti i organitzant la Barcelona Yoga Conference amb els seus germans Pau i Mireia

Codirector del documental ‘Mantra – From Sounds to Silence’.

Ignasi Antoja

TERAPEUTA SHIATSU
MANTENIMENT GENERAL I XEF D’OMSHANTI

Terapeuta de Shiatsu per l’Escola de Shiatsu i Moviment de Barcelona, amb Cristina i David.
Té consulta oberta a Barcelona i al Centre Omshanti, on va re-descobrir amb passió el ioga de la mà de la Mireia.
Amant de la jardineria, la viu com una oportunitat de coneixement a cada instant. Plantes i persones, éssers vius amb les seves virtuds i necessitats i en constant evolució.

Judith Estrada

CODIRECTORA FORMACIÓ
VINYASA IOGA / YIN IOGA / MEDITACIÓ  

Va conèixer la ciència del ioga de la mà del professor de Hatha Ioga Carlos Claramunt amb qui es va formar durant 2 anys.

Va estar un mes en el centre de meditació budista, Plum Village, convivint amb les monges i els monjos i rebent les ensenyances del Mestre Thich Nhat Hanh basades en la pràctica del Mindfulness i en sentir l’amor cap a tots els éssers a través de la comprensió i la compassió.

Des de 2012 que segueix al qui considera el seu Mestre de ioga, l’Andrei Ram, deixeble de Sri Dharma Mittra. Aquestes ensenyances es basen en la humilitat i en desenvolupar un fort desig per l’alliberació gràcies a la pràctica del ioga.

La Mireia, en Pau i en Wari, a través d’Omshanti, són per ella una gran font d’inspiració. No només en l’aprenentatge del Ioga i de l’Acroyoga sinó també de la vida.

David Cuspinera

VINYASA IOGA

A l’escola, de petit, les professores deien que no parava de fer l’indio i el pallasso.
50 anys més tard, s’hi dedica professionalment després de formar-se a l’Institut del Teatre i al Circ, amb mestres com Rogelio Rivel, Tortell Poltrona, Piti i Toni Espanyol, i amb directors com Flotats, Rigola, Francescantonio i Bozzo. Actualment, busca els somriures dels infants, actuant al costat de la Dàmaris Gelabert.
Practica Ioga des del 2004, però no descobreix la profunditat i el poder transformador que amaga, fins que aterra i es forma a Omshanti. Primer, de la mà de l’Isma i després, de les seves professores de formació, Judith, Giovanna i Mireia Castellsagué.
Accepta, s’adapta i s’acomoda a tots els reptes que li ofereix l’existir i així ho intenta transmetre a les seves classes de Ioga.

Pablo Xavier Zufiriategui

TEXTOS SAGRATS I FILOSOFIA IÒGUICA

Agraint als mestres, els meus pares i amics, en la manera en què compartien amb mi el camí lluminós del ioga des d‘una edat primerenca. També a Omshanti, per donar-me l’oportunitat d’acompanyar altres ioguis en la seva sadhana.

Intento integrar a la meva vida quotidiana alguns dels molts aspectes de la tradició iòguica (tapes, Svadhyaya, Ishvara Pranidhana, … Amb el ritme, les necessitats i els imperatius d’un home familiar modern. La presència del Jo en el quotidià.

Èrica Martínez

VINYASA IOGA

La curiositat pel cos humà va portar a l‘Èrica a estudiar biologia i durant anys va estar treballant en el món de la ciència. Un dia va assistir a una classe d’Acroyoga i va quedar enamorada d’aquesta pràctica que combinava la seva passió per la gimnàstica, la consciència corporal i viure el moment present. Des de llavors el Ioga forma gran part de la seva vida i s’hi dedica a temps complet. S’ha format en diferents disciplines: Vinyasa, Hatha Radja Yoga, Acroyoga i Massatge tailandès.

Al 2015 va ser cofundadora d’Espai Ioga, un centre de ioga a Granollers, que va gestionar durant sis anys juntament amb la seva sòcia.

Aprendre, practicar i compartir ioga és el que l’apassiona, la connecta amb ella mateixa i amb el que l’envolta, i la fa ser més feliç. Es caracteritza per ser perseverant, fidel, seguidora dels seus somnis i addicte a les verticals.

L’Èrica t’impulsa a conèixer i descobrir noves característiques de tu mateix des de la constància i el somriure.

Ismael Joyera

VINYASA IOGA

Professor de Vinyasa Ioga i Ioga Integral. Cursant el màster a l‘Escola de Ioga Witryh. Practicant d’Hatha-Raja Ioga amb Andrei Ram i Formació de Kundalini ioga amb Shunia Ioga Barcelona.

Càmera i editor de videos. Terapeuta de Massatge Tailandès. Formació de Ioga per a Nens amb la Mireia Castellsagué.

Maria Cabra

VINYASA IOGA / IOGA SUAU

 

Irene Moreira

YIN IOGA / VINYASA IOGA

 

Marina Lopez & Sergio Perez

ACROYOGA 

Laura Serra & Carlos Serrano

ACROYOGA


Xavier Punsola

VINYASA IOGA / IOGA SUAU

Comença a practicar Hatha Ioga l‘any 2003 de la mà de Cristina Peraire. El 2006, va començar la formació de professors de 4 anys a l’escola de Witryh, sota les ensenyança d’en Soma.

El seu camí iòguic amb Andrei Ram, un deixeble de Sri Dharma Mittra, que confirma el que havia après amb Soma.

Actualment inspirat en els cursos d‘autocuració d’Antonio Blay amb la seva perspectiva directa, sense personatges ni màscares.

Mestre de ioga a Girona i Baix Empordà.

COS · MENT · ESPERIT

Xavier Punsola

Xavier Punsola

MEET THE TEAM

Mireia Castellsagué

OMSHANTI CO-FOUNDER
CO-DIRECTING OMSHANTI TT
VINYASA, ACROYOGA & KIDS YOGA

Passionate about playing and sharing Yoga, yoga & acro for kids and families, Thai Yoga Massage and AcroYoga and AcroDance around the world.

Started practicing yoga when she was 21. Certified Yoga teacher by Witryh Yoga School and Andrei Ram is now following the teachings of Dharma Mittra and Andrei. AcroYoga Level 2 teacher and Thai Massage practitioner studied with Krishna Takis and Pau Castellsagué. Special education teacher with a specialization on Waldorf Pedagogy and yoga kids teacher certified with Micheline Flak, EURYE.

Has been teaching adults and children yoga classes since 2005. Offering Kids Yoga Teacher Trainings since 2010, Family AcroYoga Teacher Trainings since 2016, Facilitator in the teaching team on AcroYoga International Teacher Trainings since 2015 and offering Yoga Teacher Trainings since 2018.

Co-founder of Omshanti Yoga Studio, Barcelona Yoga Conference, Barcelona Acrobatic Convention, Festival AcroYoga Barcelona and Yoga Teacher Training Omshanti.

Pau Castellsagué

OMSHANTI CO-FOUNDER
THAI MASSAGE & ACROYOGA
THAI MASSAGE ACADEMY FOUNDER

A family trip to India, back in 2005, started it all. I dropped my career as a radio sports journalist and together with my brother Wari and my sister Mireia launched the Omshanti Yoga Studio (2006) and, later on, the Barcelona Yoga Conference (2011).

The path has been filled with Yoga, AcroYoga and soon enough Thai Massage showed up and stole my heart. For the last decade I have traveled around the globe sharing this art, inspired by teachers of the Sunshine Network. Laurino Bertelli, and his dedication to Vipassana meditation, the visionary OsteoThai founders David Lutt & Arno L’Hermitte, and the Sangha spirit, generosity and joy from Takis and Kerys at the Sunshine House Greece.

After graduating from a 5-year Osteopathy program at SICO (Switzerland), under the mentorship of Phillipe Druelle, the mission is crystal clear… to create a global platform, the Thai Massage Academy, and dive deep into this magical fusion between Thai Yoga Massage and Osteopathy.

Wari Om

OMSHANTI CO-FOUNDER
YOGA PHOTOGRAPHER & FILMMAKER

Travels around the world sharing and expanding the light of Yoga.

Yoga practitioner & certified teacher. Runs the Omshanti Yoga Studio with his siblings Pau & Mireia and together they organize the Barcelona Yoga Conference.

Co-director of the Documentary Mantra – Sounds into Silence.

Ignasi Antoja

SHIATSU THERAPIST
OMSHANTI GENERAL MAINTENANCE & CHEF

Shiatsu therapist certified by Shiatsu School Movement Barcelona, Shiatsu consultation room in Barcelona and at Omshanti, where he re-discovered his passion for yoga through Mireia’s classes.

Gardening lover as an opportunity to absorb knowledge in each moment. Plants and people, living beings with their strengths and needs in constant evolution.

Judith Estrada

CO-DIRECTOR OMSHANTI TT
VINYASA YOGA

She met the science of yoga through Carlos Claramunt, hatha yoga teacher with whom he was trained for 2 years.

Full-month exprience at Plum Village, living with the monks and receiving the teachings of Master Thich Nhat Hanh based on the practice of Mindfulness.

Since 2012 following the teachings of Andrei Ram, disciple of Sri Dharma Mittra. Teachings based on humility and in developing a strong desire for liberation thanks to the practice of yoga.

Mireia, Pau and Wari, through Omshanti, are a great source of inspiration for her, not only in the learning of Yoga and AcroYoga but also about life.

Giovanna Mosquera - Tara Om

TEACHING AT THE OMSHANTI TT
VINYASA YOGA & AFRO-CONTEMP DANCE

Certified Dharma Yoga teacher (500 hrs). Tara Om enjoys practicing all yoga styles.
When she met Dharma Mittra is when her life moved into a deeper meaning. Since then she shares Dharma’s teachings trying to convey the main goal of yoga that is personal fulfillment.

She has a Yoga and Pilates studio in Chetumal, open for more than 18 years and where she shares her constant learning.

Tara also organizes workshops in Bacalar with different and recognized teachers as well as giving Dharma wheel Master classes.

David Cuspinera

VINYASA YOGA
YOGA FOR CHILDREN

At school, as a child, the teachers said that he would not stop being an Indian and a clown.
50 years later, he worked professionally after training at the Institut del Teatre i el Circ, with teachers such as Rogelio Rivel, Tortell Poltrona, Piti and Toni Espanyol, and with directors such as Flotats, Rigola, Francescantonio and Bozzo.

He is currently looking for children’s smiles, performing alongside Dàmaris Gelabert.
He has been practicing Yoga since 2004, but does not discover the depth and transforming power he hides, until he lands and trains in Omshanti. First, by Isma and then by her training teachers, Judith, Giovanna and Mireia Castellsagué.

He accepts, adapts and adapts to all the challenges that his existence offers him and so he tries to transmit it to his Yoga classes.

Carles Amaya

ACROYOGA
KIDS YOGA

Pablo Xavier Zufiriategui

TEACHING YOGIC PHILOSOPHY AT THE OMSHANTI TT

Thankful to the masters, my parents and friends on the way they shared with me the luminous path of yoga from an early age. Also to Omshanti, for giving me the opportunity to accompany other yogis in their sadhana.

I try to integrate into your daily life some of the many aspects of the yogic tradition (tapas, Svadhyaya, Ishvara Pranidhana, … with the rhythm, needs and imperatives of a modern family man. The presence of the Self in the everyday.

Èrica Martínez

VINYASA YOGA

Curiosity about the human body led Erica to study biology and for years she worked in the world of science. One day she attended an Acroyoga class and fell in love with this practice that combined her passion for gymnastics, body awareness and living in the present moment. Since then, Yoga has been a big part of her life and she is dedicated to it full time. She has trained in different disciplines: Vinyasa, Hatha Radja Yoga, Acroyoga and Thai Massage.

In 2015, she co-founded Espai Ioga, a yoga center in Granollers, which she managed for six years with her partner.

Learning, practicing and sharing yoga is what she is passionate about, connects her to herself and what surrounds her, and makes her happier. He is characterized by being persevering, faithful, a follower of his dreams and addicted to verticals.

Erica encourages you to get to know and discover new characteristics of yourself through perseverance and a smile.

Isabel Castañe

YIN YOGA

I combine yoga classes with logistics, a job that can often be stressful, and practicing yoga on a personal level has helped me a lot to overcome these types of situations.

Yoga was a love at first sight, once I started I could not leave it, so I wanted to go deeper and one thing led to another, I ended up doing training in different styles to help and accompany in this way.

I consider myself happy, open, restless and always eager to learn.

Marga Vilageliu

THERAPEUTIC YOGA

Eternal learner of life, family doctor for 30 years, patients have been my first and great teachers who have made me grow the desire to delve into and deepen human nature, as well as the most nearby and Nature, my great Teacher.

With this restlessness and desire for research I came to meditation and later to Yoga from the hand of Swamini Danda Ananda Jaya Ma and Swamini Ajna Vamadeva with whom I trained in Hatha Raja Yoga, and I continue to advance in the meetings of progression in the ‘Essence of Yoga.

Combining my medical knowledge with Yoga, to adapt it to the needs of each person, and continue to practice, learn and accompany in yoga, is part of my life right now.

I am very happy to be on this path of transformation and I feel privileged to be able to share it with people at Omshanti.

Ismael Joyera

FILMMAKER & PHOTOGRAPHER
VINYASA YOGA

Vinyasa and Integral Yoga teacher. Studying the master at Witryh School of Yoga. Practitioner of Hatha-Raja Yoga with Andrei Ram and Kundalini Yoga training with Shunia Yoga Barcelona.

Thai Massage Therapist. Kids Yoga training with Mireia Castellsagué.

Camera and video editor.

Xavier Punsola

TEACHING KARANAS & DANCE YOGA AT THE OMSHANTI TT

Started practicing Hatha Yoga in 2003 by the hand of Cristina Peraire. In 2006, he began 4-year teacher training at Witryh School of Yoga, under Soma’s teachings.

His yogic path continued after learning studying with Andrei Ram, a disciple of Sri Dharma Mittra, who confirmed what he had learned with Soma.

Currently inspired by Antonio Blay’s self-healing courses with his direct perspective, without characters or masks.

Yoga teacher in Girona and Baix Empordà.

Judith Basols

YOGA PREGNANCY, CHILDBIRTH & POSTPARTUM
TEACHING AT THE OMSHANTI TT

When i teach yoga it’s like a good song: there is rhythm, movement, colors, senses and a creative spark.

I am part of your toolbox, I am a door to your wonderful inner world, I help you be aware of your actions, both physical (body and breathing) and mental (the whole river of thoughts that creates our brain).

I am dark and clear, of all shades and colors. I am aware that we can always be a bit better and that this is only possible by practicing and working. I need to laugh to feel alive.

I’m a mother, a fact that fills me with joy, love and tenderness. Thank you Alan and Ada for coming to our lives and for being and my masters!

Coni Guervara

KIDS CAMP
YOGA & ACROYOGA

My greatest desire is to develop consistency in practice and become what I want, coherent and constant in cultivating loving qualities to live in harmony with all beings around me. My purpose is to share the apprehended experience and knowledge to bring others closer to the community values, trust, positive communication and games.

She has lead courses on Yoga, AcroYoga and Human Values for adults, teenagers and children in a socio-economic disadvantage.

Implemented programs in prisons, low-income schools and refugee camps in Argentina, Uruguay, Spain, India, Palestine, Jordan and Lebanon.

Rodrigo Alvarellos

KIDS CAMP
YOGA & ACROYOGA
ECO BUILDER

Founder ‘Son de Paz’, an eco center dedicated to sharing holistic techniques. From that place, he dreams of sharing his place with the Acroyogi community in the world. He lives his personal practice as an offer and service to others, transforming it into a shared celebration of life.

BODY · MIND · SPIRIT